Posilovací cviky na břišní a core svaly

Core trénink

Vhodně vybrané a správně prováděné posilovací cviky na břišní a core svaly mohou velmi výrazně změnit tvar celé břišní stěny, středu těla a tím vzhled celé postavy. Silný střed současně umožňuje účinnější pohyby a efektivnější vynaložení síly a je místem rovnováhy. Dnes se „core“, „powerhouse“, tělesné jádro, pás síly, připisuje středu těla, kde začíná veškerý pohyb.

V současné době se definuje tato část těla jako břišní svaly, vzpřimovače páteře (zejména v oblasti bederní), svaly pánevního dna, bránice a čtyřhranný sval bederní. Oporu středu tvoří další důležité svaly: velký a střední sval hýžďový, adduktory (přitahovače) kyčelního kloubu a stabilizátory lopatky. Tyto svaly společně podpírají páteř, tvoří oporu vnitřním orgánům a přispívají k bezpečným a účinným pohybovým návykům. Z výše uvedeného vyplývá, že „core“ nejsou pouze břišní svaly, ale svaly celého středu těla bránicí počínaje a pánevním dnem konče. Pokud se správně posilují:

  1. Zlepšují sportovní výkonnost. Svaly středu těla hrají klíčovou úlohu ve všech fyzických aktivitách, kde je třeba rychle běžet nebo provádět rotace trupu, jako například při golfu nebo tenise. V poslední době se tomuto tréninku věnuje mezi sportovci velká pozornost.
  2. Chrání páteř. Břišní svaly poskytují silnou oporu páteři.
  3. Naopak ochablé břišní svaly zvyšují riziko degenerace bederní páteře. Uvolňují svalové napětí. V noci zůstávají často svaly kolem bederní páteře v napětí. To znamená, že se může člověk po probuzení cítit unavený a s neustávající bolestí v zádech. Několik minut práce s břišními a core svaly před spaním obvykle stačí k tomu, aby se páteř uvolnila a umožnila odstranit napětí, které se nashromáždilo během dne.

Méně už je v obecném povědomí, že výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto správného pochopení nejenom samotných cviků na břišní svaly a střed těla, ale zejména všech principů, týkajících se pohybových stereotypů a dýchacích návyků, využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek a je pouze kopírován vnější projev, pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá. Core trénink je velice rozmanitý a stále se objevují nové, obtížnější cviky a nová náčiní.

Nejedná se o samostatné cvičení, cviky Core jsou začleněné do některých lekcí Pilates.