Energie pro tělo i mysl

Cvičení Zen-ga

Cvičení Zen-ga s novým souborem promyšlených cviků, které projasňují mysl a uvolňují napětí díky cílevědomému pohybu. Zen je označení pro odnož mahájánového buddhismu, vzniklou v 5. století v Číně. Volně přeloženo označuje soustředěné spočívání. Filosofie Zen je založena na uvědomování si sebe sama v přítomném okamžiku.
Cvičení Zen-ga
Zen, jak se s ním dnes setkáváme v Japonských klášterech, klade velký důraz na za-zen. Tomuto výcviku je věnováno mnoho hodin denně a velká důležitost se přikládá správnému držení těla a správnému dýchání. Praktikovat zen znamená provádět za-zen. Ve spojení s jógou (-ga) představuje cestu k dosažení vnitřní rovnováhy. Uvědomělý pohyb přináší schopnost myslet jasně a zároveň snižuje napětí v celém těle. Zen-ga se soustřeďuje na stabilitu core, vytrvalost a houževnatost současně s uvědomováním si sebe sama.
Cvičení Zen-ga dodává energii tělu i mysli pomocí plynulého, ale velmi účinného pohybu. Je to ideální kombinace dýchání s plynulým pohybem a výsledkem je zlepšení flexibility a celkové tělesné síly. Všechny pohyby v Zen-ga se provádějí plynule, bez švihu. Zabrání se vzniku obranného (strečinkového) reflexu svalů nebo jejich možnému poranění. Po celou dobu cvičení se do pohybů zapojuje velké množství svalů, jež plynule přecházejí z kontrakce do protažení se současnou stabilizací páteře a pánve. Svaly core (středu) se zapojují koordinací dýchaní s plynulým pohybem.
Nejedná se o samostatné cvičení, cviky Zen-ga jsou začleněné do některých lekcí Pilates.