SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Hana Ihnátová, IČ: 76352994, se sídlem Rýmařov, Revoluční, PSČ 795 01 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely k vykonávání našich služeb jako je kontaktování Vás ohledně cvičení (např. rušení lekce, uvolnění místa na přihlášenou plnou lekci a podobné situace). Dále bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely poskytování a nabídku fitness služeb, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem poskytování fitness služeb, včetně zasílání obchodních sdělení či pozdějšího kontaktování je souhlas udělen na 1 rok, pokud tento souhlas neodvoláte.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.